SkyWay Technologies Co. – Finanční Audity

Otevřený přístup finančního auditu společnosti je jedním z důležitých prvků její firemní kultury, což znamená, že společnost dodržuje zásady politiky otevřenosti a finanční transparentnosti.

Od roku 2015 společnost SkyWay pravidelně podává zprávy o výsledcích své hospodářské činnosti ve veřejném centru pozornosti. Účetní výkazy společnosti SkyWay Technologies Co. podle posouzení předloženého v závěrech autorizovaných agentur spolehlivě odrážejí finanční pozici společnosti ve všech fázích jejího vývoje ve všech významných aspektech.

Finanční audit pro rok 2018 lze nalézt na oficiálních stránkách společnosti SkyWay Technologies Co. v sekci „O nás“.

https://sw-tech.by/assets/files/shares/audit/audit_report_2018.pdf

https://rsw-systems.com/news/financial-audit-2018?lang=en

Comments are closed.