Růst elektromotorů a elektronických zařízení

Růst elektromobilu je v Číně větší než kdy jindy. Údaje jsou působivé: v celém roce 2018 vzrostl prodej elektrických vozidel o 62 procent na rekordní úroveň 1 255 milionů. Zahrnuje 202 000 užitkových vozidel s elektrickým pohonem. Zvýšení e-mobility v sektoru osobních automobilů se zvýšilo o 82 procent na 1,05 milionů vozidel. Podíl elektronických vozidel na celkovém počtu registrací se zvyšuje z 2,7 na 4,5 procenta. Podíl čistě elektrických vozidel v Číně činí 75 procent. Je rovněž působivé, že na čínském automobilovém trhu dominuje přibližně 95% čínských výrobců automobilů.

Toto je výsledek průzkumu v oboru, který provádí Automobilové řídící centrum (CAM) v Bergischu Gladbach, které pravidelně analyzuje trendy na trhu a inovace výrobců v oblasti elektromobilu v mezinárodním srovnání.

Ve Spojených státech se prodej elektronických vozidel v roce 2018 meziročně zvýšil o 86 procent na 361 000 kusů. Za prvé, rozhodující byly nové registrace modelu Tesla Model 3, který je průkopníkem elektrických vozidel z Kalifornie. Spojené státy jsou zdaleka druhým nejdůležitějším trhem pro elektromobility v Číně. Celkově se podíl e-vozů na trhu v USA téměř zdvojnásobil z 1,1% na 2,1% v roce 2018.

Norsko zůstává nejdůležitější zemí pro elektromobily v Evropě, pokud jde o prodej a podíl na trhu. Celý rok se počet nových registrací elektronických vozů zvyšuje na 73 000 jednotek (+ 18%). Současně země udržuje jedinečnou pozici na trhu elektronických vozidel z 39,3 procenta v předchozím roce na 49,1 procenta v roce 2018. Asi 63 procent elektrických vozidel jsou elektromobily, zatímco klesající trend je 37 procent schváleno plug-in hybridů.

Mírný růst v Německu

V Německu se nové registrace za celý rok 2018 mírně zvýšily na přibližně 68 000 osobních automobilů, což představuje nárůst o 24 procent. Podíl na trhu se zvyšuje z 1,6% na 2,0%, což je nízká hodnota ve srovnání s nejvýznamnějšími automobilovými zeměmi. Čisté e-auta se zvyšují v poměru 53 procent a 47 procent z prodaných vozidel je PHEV. Obecně platí, že Německo v mezinárodním srovnání dosahuje nejnižšího průměru z hlediska e-mobility.

V ostatních evropských zemích se Spojené království zvýšilo o 24 procent na 60 000 elektrických vozidel, zatímco ve Francii bylo nově zaregistrováno celkem 46 000 osobních automobilů (+ 23 procent). Ve Švédsku vzrostl prodej elektronických vozidel na méně než 29 000 jednotek, čímž dosáhl tržního podílu 8,1 procenta. V Nizozemí se prodej elektrických vozidel ztrojnásobil na zhruba 27 000. Tam se podíl na trhu zvyšuje na 6,0 procent.

Obecně platí, že nárůst e-mobility je stále velmi heterogenní v závislosti na zemi a je hlavně v čele s Čínou a Spojenými státy. Poprvé bude prodáno více než dva miliony elektrických vozidel: společnost CAM odhaduje, že celosvětový prodej v roce 2018 činí 2,1 milionu elektrických vozidel (včetně užitkových vozidel). Asi 60 procent elektronických vozidel se prodává v Číně, zatímco ve Spojených státech je to zhruba 17 procent.

Prognózy e-mobility na hlavních světových trzích

V současném roce 2019 CAM očekává další mírné zvýšení poptávky po elektrických vozidlech. Prognózy předpokládají, že celosvětový prodej elektronických vozidel v roce 2019 se zvýší o přibližně 40 procent na 2,7 milionů jednotek. Očekává se, že celosvětový podíl elektronických vozidel se zvýší z 2,4 na přibližně 3,1 procenta.

V Číně vzroste prodej elektronických vozidel o 27 procent na 1,6 milionu a podíl na trhu se zvýší na 5,9 procent. V důsledku toho bude i nadále hnací silou globální e-mobility. V USA se očekává nárůst o cca 30% na 480 000 elektrických vozidel, což zvýší podíl e-mobility na trhu na 2,9% z celkového počtu registrací.

V Německu se očekává nárůst o 33 procent a poté o 90 tisíc elektrických vozidel v roce 2019, a to především díky zavedení nových modelů, jako jsou Tesla (model 3), Audi a Daimler. Očekává se, že podíl na trhu se zvýší na 2,9 procenta. Očekává se, že v Německu a celosvětově od roku 2020 dojde k mnohem dynamičtějšímu růstu, neboť řada významných výrobců (včetně společnosti Volkswagen) plánuje uvedení elektrických vozidel na trh

„Elektromobility již v mnoha zemích získává dynamiku a dynamika je založena především na finančních pobídkách nebo regulačních rámcových podmínkách a atraktivních modelových nabídkách některých výrobců.“ Elektromobilita bude v příštím roce ještě důležitější. Od roku 2020 lze očekávat velmi vysokou dynamiku.

Klíčovým faktorem je obrovské úsilí mnoha výrobců a očekávané regulační prostředí na centrálním trhu s automobily. V případě Německa a EU můžete od roku 2020 očekávat prudký nárůst prodeje elektronických vozidel, protože výrobci OEM musí dosáhnout cílových emisí CO2 a chtějí předcházet sankcím.

Základní informace o startupu Solar Group:
https://goo.gl/45M46g

FB skupina kde přidávám infomace a novinky:
https://www.facebook.com/groups/227713827898773/

Solar Group na YouTube:
https://goo.gl/HRv39t

Comments are closed.